Incontrovertible – Tony Rooke

In deze fraaie en indrukwekkende documentaire uit 2015 van de Engelsman Tony Rooke komen o.a. politieambtenaren, brandweerlieden en militairen aan het woord die openhartig hun ernstige bezorgdheid tonen over de leugens van de reguliere media over 9/11.

9/11 War Games – Corbett Report [56:35]

We hadden die dag geen idee dat 9/11 geen normale, helderblauwe dag was voor de luchtvaart. Integendeel, het was één van de drukste dagen in de geschiedenis van de Amerikaanse luchtvaart, een dicht woud van live-vliegoefeningen, simulaties, nep-radarinjecties en totale verwarring. En dat was het zelfs al nog vóórdat de aanvallen begonnen! Dit is het verhaal van 9/11 dat je niet op je tv hebt gezien op die noodlottige dag in 2001. Dit is het verhaal van de 9/11 War Games (Engelstalig).

Persbericht: Geschiedenisles van Stichting 11 September

Stichting 11 September wordt regelmatig door scholieren, studenten en docenten verzocht om documentatie en feitelijk materiaal beschikbaar te stellen en te adviseren over de gebeurtenissen van 9/11. Ton van der Schans, voorzitter van de Vereniging van Geschiedenisleraren (VGN), meldt terecht dat 9/11 een breekpunt in de geschiedenis is. Steeds meer jongeren, maar ook ouderen, willen meer weten over de toedracht en de gevolgen van 9/11.

Een steeds grotere groep bezorgde wereldburgers, waaronder vele ingenieurs, architecten, piloten, juristen en militairen zijn van mening dat de officiële samenzweringstheorie van de VS niet kan kloppen. Nu, na 17 jaar, is er inmiddels voldoende onomstotelijk wetenschappelijk bewijs verzameld dat aantoont dat de 3 WTC torens niet hebben kunnen instorten door alleen de 2 vliegtuigen. Het staat vast dat additionele, vooraf geplaatste explosieven moeten zijn ingezet.

9/11 Werd gebruikt om oorlogen te kunnen beginnen en wordt nog steeds gebruikt om ingrijpende maatregelen te rechtvaardigen, terwijl duidelijk is dat de oorspronkelijke veronderstelling dat een man met een baard vanuit een grot met 19 helpers o.a. het Pentagon kon aanvallen, niet houdbaar meer is. Er is zoveel bewijs dat het officiële verhaal niet klopt, dat scholieren willen weten hoe het werkelijk zit. 

Geschiedenisdocenten komen regelmatig in een moeilijke situatie als scholieren aantonen, door scherpe analyse van vele studies en bronnen, dat de officiële uitleg niet waar kan zijn. Hoe moet de geschiedenisdocent hun scripties beoordelen? Een onvoldoende voor het zich niet houden aan de voorgeschreven uitleg of een hoog cijfer voor de uitstekende analyse van het feitenmateriaal?

Één geschiedenisdocent kreeg al te horen: “Als u de waarheid niet spreekt over 9/11, hoe moet ik de rest van uw interpretatie van de geschiedenis dan beoordelen?” In de periode na 9/11 is niet alleen de geloofwaardigheid van de reguliere media en de overheid onder druk komen te staan, maar ook die van de opleidingsinstituten.

Dit is een serieus probleem. Alleen een echt eerlijke, open discussie kan dit oplossen. Eerlijkheid en transparantie is de enige manier om het verloren vertrouwen terug te winnen. Het wordt tijd voor een eerlijke geschiedenisles over 9/11. Of moeten geschiedenisdocenten aan geschiedvervalsing gaan doen? Het is niet te hopen. Wij willen daarom graag helpen.

Stichting 11 September biedt docenten aan om voor hen of hun leerlingen/studenten bijles te komen geven in de vorm van een voordracht.
Een goed begin is alvast te kijken naar het theatercollege ‘KomPlot’ van George van Houts, met inmiddels ruim 88.000 views.

AANKONDIGING 9/11 BIJEENKOMST

Stichting 11 September zal op 11 september a.s. in Den Haag aanwezig zijn.

In ‘De Ridderzaal’ van Café Restaurant Plein Negentien zullen wij vanaf 15:00 uur livestreams vertonen van de activiteiten van verwante organisaties in New York en Washington DC.

Daarnaast is er voldoende gelegenheid voor discussie en kennismaking met de aanwezigen die ook vinden dat de officiële misleiding omtrent de aanslagen van 11 september 2001 na 17 jaar z’n tijd nu wel heeft gehad.

Café Restaurant Plein Negentien wordt voor één dag Plein NEGENELF!
Consumpties zijn voor eigen rekening. <www.pleinxix.com>

U bent allen van harte welkom!

Gastcolumn 3

GUUS GELUK

Toen ik vroeger nog de Donald Duck las, had ik altijd een uitgesproken hekel aan Guus Geluk. Terwijl mijn held Donald Duck moest zwoegen en ploeteren om evengoed niks voor elkaar te krijgen, kwam bij de arrogante Guus Geluk alles vanzelf aangewaaid. Zo was het onuitstaanbaar dat Guus Geluk nooit hoefde te werken omdat hij iedere loterij won en altijd op de juiste tijd of plaats verkeerde om het goud van de straat af te plukken.

Iemand met een vergelijkbare hoeveelheid mazzel is de onroerendgoedmagnaat Larry Silverstein. Ongeveer twee maanden vóór de aanslag op het World Trade Centre op 11 september 2001 had hij een leasecontract afgesloten voor bijna het gehele complex. Toren nummer zeven, die na de aanslag dankzij een klein brandje ook volledig instortte, was al eerder in zijn bezit.

Met onder andere 14 miljoen dollar uit eigen zak leek het op het eerste gezicht dat Silverstein geen goede aankoop had gedaan. De gebouwen werden matig verhuurd, zaten tjokvol asbest en waren dringend aan renovatie toe. Dat zou in de nabije toekomst een zeer onrendabele extra investering vergen van ruim een miljard dollar.

Daarnaast sloot Silverstein bij 24 maatschappijen een verzekering af voor 3,55 miljard dollar per gevalschade. Gezien de flinke premie die je hiervoor moet betalen, zullen de verzekeraars hem vast met open armen hebben ontvangen. Kennelijk gingen zij er vanuit dat Silverstein te veel naar sciencefictionseries keek, aangezien de toen grootste gebouwen ter wereld alleen een forse schade konden oplopen als Starship Enterprise ertegenaan zou vliegen.

Enkele maanden later konden de medewerkers van de verzekeringsmaatschappijen zichzelf wel voor de kop slaan. Dat twee vliegtuigen in staat waren om drie enorme gebouwen volledig te verwoesten was dan ook een dure inschattingsfout. Voor Larry Silverstein betekende het echter twee vliegen in één klap. Zo bedong hij via een rechtszaak dat de verzekeringsmaatschappijen maar liefst twee schadegevallen moesten uitkeren waardoor de vastgoedmagnaat uiteindelijk meer dan 5 miljard dollar opstreek.

Daarbovenop had Silverstein nog meer redenen om te juichen. De geluksvogel was namelijk nog steeds in leven! Sinds de aankoop van het World Trade Center was hij iedere dag aanwezig in het complex, behalve op de dag van de aanslag. Volgens zijn zeggen stond hij op 11 september net op het punt om naar zijn werk te gaan, toen zijn vrouw hem eraan herinnerde dat hij een afspraak had bij de dermatoloog. Eigenlijk had hij daar helemaal geen zin in, maar omdat zijn echtgenote bleef aandringen is hij toch maar gegaan. Uiteindelijk kon hij via de televisie nog net volgen hoe vele anderen die dag wel de dood vonden.

Tenslotte was Silverstein ook nog eens fortuinlijk vanwege de overeenkomst in het leasecontract waarin hij had bedongen dat hij het complex mocht herbouwen in geval het door een mogelijke aanslag geheel was verwoest.

Nadat Silverstein het geld had ontvangen van de verzekeringsmaatschappijen gaf hij dan ook een persconferentie waarin hij verklaarde dat hij op de rampplek een nieuw gebouw zou neerzetten. Hij beschouwde dit kennelijk als een patriottistische daad. Nu kon namelijk iedere terrorist zien dat de geestdrift waarmee dit project werd aangepakt een testament betekende voor de normen en waarden van Amerika

Daarmee bedoelde Silverstein waarschijnlijk dat hij zich mocht gedragen als Dagobert Duck. Ondanks de enorme winst die hij dankzij de aanslag opstreek, heb ik hem namelijk nooit een financieel gebaar zien maken naar de families van de honderden mensen die aan kanker zijn gestorven. Omdat de stofwolken vol asbest voorbijgingen aan de neus van Silverstein, had hij toch op zijn minst wat meer compassie mogen hebben met de vele pechvolgels. Maar ja, Guus Geluk dacht ook alleen maar aan zichzelf. Vandaar dat ik die eend niet kon uitstaan!

Paul de Visser