9/11 DE ANDERE WAARHEID deel 1 / deel 2 (WIE IS BANG VOOR DE ANDERE WAARHEID?)

DEEL 1 : “HET ORIGINELE PLAN”

In deel 1 van “DE ANDERE WAARHEID” worden de vliegroutes van de 4 passagiersvliegtuigen geanalyseerd. Daaruit blijkt dat deze vliegtuigen tijdens hun vlucht verwisseld werden door militaire toestellen. Deze zogenaamde “airplane swaps” werden niet alleen vastgelegd op radarbeelden, ook vliegverkeersbegeleiders maakten melding van één van de verwisselingen. Daarnaast klopt van één van de vliegtuigen, die door een piloot van een ander toestel werd gesignaleerd, het tijdschema niet met de door de Amerikaanse gepresenteerde “officiële vliegroute”.

Aan de hand van de vertragingen die de passagiersvliegtuigen bij vertrek opliepen wordt het originele plan voor de aanslagen vastgesteld. Dit plan toont de vele fouten die tijdens de aanslagen werden gemaakt waardoor de aanslagplegers genoodzaakt waren om het vierde (militaire toestel) vroegtijdig in een weiland te laten neerstorten. Ook worden in het boek de locaties waar de gesimuleerd gekaapte passagiersvliegtuigen zijn geland aangegeven.

Auteur : Dik Kok (pseudoniem)

Bestellen via website :  www.911deanderewaarheid.nl

Korte introductie van Dr. Daniele Ganser

In het Duits, maar goed te volgen. Op ons congres op 22 juni a.s. zal hij Engels spreken. Mis deze dag niet! Meer video’s van Dr. Ganser vindt u hier.

Vrede is de basis voor een gezonde ontwikkeling in het gezin, op school en in de samenleving. In verscheidene verre landen woeden echter oorlogen. Omdat we normaal gesproken niet zelf naar die landen kunnen reizen om ons een beeld te vormen, worden we over oorlog en terreur praktisch uitsluitend door de media geïnformeerd.

Maar wanneer berichten de media eerlijk over oorlog en terreur? En wanneer verspreiden de media oorlogspropaganda? Dat we telkens weer worden voorgelogen mag ondertussen wel bekend zijn, zoals bijvoorbeeld de leugens over de massavernietigingswapens voorafgaand aan de aanval van de VS op Irak in 2003. Ook bij de terreuraanslagen van 11 september 2001 zijn er vele onbeantwoorde vragen.

Dr. Daniele Ganser, historicus en vredesonderzoeker uit Zwitserland, legt in zijn lezing uit dat het VN-geweldsverbod sinds 1945 oorlogen verbiedt. Bovendien vraagt hij zich af waarom op 11 september ook Gebouw 7 van het WTC ingestort is, hoewel het niet door een vliegtuig werd geraakt. Daniele Ganser raadt ons aan de verhalen die door de media verspreid worden niet zonder meer klakkeloos aan te nemen, maar zelf te onderzoeken.

Dr. Daniele Ganser in Nederland

Wat is er nu precies gebeurd rondom 9/11 en vooral: wat kwam erna? Over deze vraag organiseert Stichting 11 September samen met George van Houts (De Verleiders, KomPlot), een jaarlijks terugkerend congres. Hiermee, en met andere theatercolleges, hopen zij nieuw juridisch onderzoek naar de aanslagen in de VS op 11 september 2001 te stimuleren.

De hoofdspreker van het congres is dit keer dr. Daniele Ganser. Deze Zwitserse historicus en directeur van het Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER) zal de illegale oorlogen en geopolitieke ontwikkelingen die uit 9/11 zijn voortgekomen bespreken. Hij trekt volle zalen bij onze Oosterburen en is daar zeer geliefd bij de vredesbeweging. Maak nu van deze unieke gelegenheid gebruik en ondervind zelf waarom hij deze populariteit geniet. 

Na zijn lezing zal hij zitting nemen in een panel met prof. Kees van der Pijl, ex-emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Sussex, die onlangs onder vuur is komen te liggen vanwege zijn goed onderbouwde stelling over de meest waarschijnlijke daders van de aanslagen op 9/11. Na de valse beschuldigingen aan zijn adres en de eis van de universiteit om zijn uitspraak te rectificeren heeft hij vrijwillig besloten zijn emeritus status op te geven.

Het panel zal worden voorgezeten door George van Houts.

Bereid je voor op een intrigerende middag, vol ‘andere feiten’ over 9/11. Op het congres wordt hoofdzakelijk Engels gesproken.

Kaarten zijn te verkrijgen op de website van het DeLaMar Theater.

25 maart 2019: 9/11 nabestaanden, advocaten en AE911Truth spannen rechtszaak aan tegen de FBI

9/11-Familieleden en advocaten nemen voor de allereerste keer juridische stappen tegen de FBI om het Bureau te dwingen het bewijsmateriaal van de explosieve sloop van het World Trade Center dat bij de FBI bekend is te beoordelen en te rapporteren, evenals al het andere niet-gerapporteerde 9/11 bewijsmateriaal.

In 2014 machtigde het Congres de FBI om een externe commissie te vormen om “een beoordeling uit te voeren van al het bewijs dat bij de FBI bekend is en dat door de 9/11 Commissie niet werd overwogen met betrekking tot factoren die op enigerlei wijze hebben bijgedragen tot de terroristische aanslagen van 11 september 2001.” Een jaar later bracht de FBI het definitieve rapport van de Commissie uit, het ‘9/11 Review Commission Report’, waarin dit niet was gebeurd. Er werd geen beoordeling van bewijsmateriaal met betrekking tot de sloop van het WTC opgenomen, noch een beoordeling van verschillende andere bewijsstukken die de FBI kende.

Vanwege deze ernstige nalatigheid zal de FBI nu worden aangeklaagd. Een belangrijke stap in de juridische strijd om gerechtigheid en rekenschap over de misdaden rond 9/11.

Lees er alles over op:

en:

https://www.ae911truth.org/fbi

Een interview door SGT-rapport met Richard Gage (AE911Truth), David Meiswinkle en Mick Harrison (LCfor911Inquiry) is hier te bekijken:

Incontrovertible – Tony Rooke

In deze fraaie en indrukwekkende documentaire uit 2015 van de Engelsman Tony Rooke komen o.a. politieambtenaren, brandweerlieden en militairen aan het woord die openhartig hun ernstige bezorgdheid tonen over de leugens van de reguliere media over 9/11.