home

911 perspectives video registration

The 911 Perspectives Event took place in Zurich on 11 September 2019.
Were you not there, or would you like to see the event again?
Click here for the complete video registration.

Stichting 11 September

Het is 2019, 18 jaar na de rampzalige dag van 11 september 2001.
Hoe relevant is het nu nog om de Stichting 11 September op te richten en een nieuwe website op te zetten

Zonder dat we het soms beseffen beïnvloedt 9/11 hier in het Westen nog steeds, al dan niet op de achtergrond, ons dagelijks bestaan. In Zuid-West Azië is die invloed concreter en laten tot op de dag van vandaag onschuldige burgers het leven in de oneindige Oorlog tegen Terreur.

‘De vijand’ zit ‘daar’ en moet op haar eigen grondgebied met alle geweld bestreden worden. Maar ‘de vijand’ is ook ‘hier’, dus dienen wij onze burgerlijke vrijheden en onze privacy op te geven om mogelijke daders van aanslagen preventief te kunnen bestrijden. Het einde aan deze strijd is nog niet in zicht.

Vanaf de allereerste dag propageren onze overheid en de media onveranderlijk het complot dat Osama bin Laden heeft beraamd om met 19 kapers in het hart van de Westerse beschaving deze terreurdaad te begaan. ‘Omwille van onze vrijheden’. Iedereen kent de beelden, de feiten staan vast en degene die daaraan twijfelt is gek en/of krijgt het etiket ‘complotdenker’ met het doel alle discussie hierover in de kiem te smoren.

Maar op welke feiten is de officiële complottheorie nu eigenlijk gebaseerd? Zijn ze wel zo vaststaand?  En vormen ze bij elkaar werkelijk het sluitende bewijs voor die theorie? Kennen we eigenlijk wel alle feiten? Zo niet, is het militaire geweld dan wel te rechtvaardigen? Of gaat dat misschien om iets heel anders?

Al na een kort onderzoek binnen alternatieve bronnen blijkt al snel dat deze vragen niet ten onrechte worden gesteld. Het zijn vooral de ándere feiten over 9/11, de feiten die in de media steevast onvermeld blijven, die reden geven het officiële verhaal ernstig te betwijfelen. Hoe ongemakkelijk dat ook voelt. Toch zal alleen de waarheid een eind kunnen maken aan het conflict dat ons nu al decennia in de greep houdt.

Daarom stelt de Stichting 11 September zich tot doel om de andere informatie over 9/11 zo zichtbaar mogelijk te maken voor iedereen die er meer over wil weten.

Succes met uw onderzoek!

Het bestuur van de Stichting 11 September

Download folder

10 redenen om 9/11 nader te onderzoeken

1.In 2000 schreef PNAC, de invloedrijke neo-conservatieve denktank ‘Project for a New American Century’, dat als de VS hun positie in de wereld zouden willen handhaven en verder zouden willen uitbouwen, zij een nieuw drama als Pearl Harbor nodig zouden hebben om het Amerikaanse volk weer oorlogszuchtig te krijgen.

2.Alle vliegtuigen die boven Amerikaans grondgebied uit koers raken, worden doorgaans binnen 10 minuten door straaljagers onderschept. Op 9/11 gebeurde dit bij de 4 gekaapte toestellen in het geheel niet. Waarom op die dag juist niet? En waarom waren er tevens grootscheepse militaire oefeningen gaande?

3.De Twin Towers werden zowel op een andere hoogte als onder een andere hoek door een vliegtuig geraakt. Toch stortten zij op nagenoeg dezelfde wijze in: vloeiend, explosief, symmetrisch, binnen 12 seconden en door 70.000 ton koud, intact, constructief staal. Dus vreemd genoeg door de weg van de meeste weerstand!

4.WTC 7, een wolkenkrabber van 47 verdiepingen en 190 m. hoog, was om 17:20 uur op 9/11 de 3e toren die instortte. Zonder dat er een vliegtuig in was gevlogen. De kleine brandhaarden die er woedden, waren al geruime tijd gedoofd toen de toren plotseling als in een gecontroleerde explosieve sloop naar beneden kwam. De Nederlandse explosieve-sloop-expert wijlen Danny Jowenko onderschreef dit met stelligheid toen hem in 2006 de voor hem onbekende beelden werden getoond van het instortende gebouw in een TV-uitzending van Zembla.

5.WTC 7 stortte gedurende de eerste 2,25 seconden in met de vrije-val snelheid. Dat is over 30 meter, ofwel ongeveer 8 verdiepingen. Dit feit wordt zelfs door het NIST (het Amerikaanse TNO) volledig erkend. Het houdt echter in dat de complete draagstructuur, inclusief alle verbindingen van die verdiepingen tegelijkertijd en volledig hun functie hadden verloren. Een kantoorbrand kan dit nooit veroorzaken en het was tot die dag ook nooit in de historie gebeurd bij een toren met een stalen draagstructuur. Op 11 september 2001 gebeurde het drie maal op één dag!

6.WTC 7- eigenaar Larry Silverstein gaf al in april 2000 aan architect David Childs van SOM de opdracht een nieuw gebouw te ontwerpen op de plek van WTC 7, terwijl het gebouw nog maar 13 jaar oud was en goed verhuurd! Was het zijn bijzondere zakelijke instinct óf bezat hij een zekere mate van voorkennis?

7.Het Amerikaanse onderzoeksinstituut NIST (National Institute of Standards and Technology) verklaarde geen bewijzen te hebben gevonden voor het gebruik van explosieven. Bij navraag bleek dat zij daar niet naar gezocht hadden, ondanks dat dit een standaard voorschrift is bij dergelijke gebeurtenissen!

8.De 9/11 Commissie werd pas 442 dagen na de rampdag ingesteld op aandringen van nabestaanden. De Commissie had een te klein budget, werd vooraf geïnstrueerd, negeerde ooggetuigenverslagen en liet belangrijk bewijsmateriaal achterwege. De voorzitters verklaarden later dat de commissie opgezet was om te falen.

9.Bij het Pentagon, waar het 3e gekaapte toestel na een moeilijke manoeuvre zou zijn ingevlogen, werd de ‘crime scene’ direct na de aanslag betreden en opgeschoond. Ondanks de vele camera’s rond het gebouw zijn er nooit duidelijke beelden van de crash vrijgegeven. In Shanksville, Pennsylvania, toonde het crashgebied van het 4e gekaapte toestel een lege krater. Hulpdiensten meldden tegenover de aanwezige pers absoluut niets te kunnen vinden. Geen vliegtuigonderdelen of mensen, niets dat wees op de crash van een groot verkeersvliegtuig.

10.Enkele weken na 9/11 kreeg ex-NATO generaal Wesley Clark van een collega in het Pentagon te horen hoe in de daaropvolgende 5 jaar 7 landen op de planning stonden om binnengevallen te worden: Irak, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan en ten slotte Iran. Zo snel is het niet gegaan, maar het lijstje is bijna compleet.

Dit zijn slechts 10 voorbeelden van de vele opzienbarende zaken die rond 9/11 met elkaar in verband staan. Het is ondenkbaar dat één man in een grot in Tora Bora deze samenloop van bijzondere omstandigheden naar zijn hand heeft weten te zetten, zonder daarbij de medewerking te hebben gehad van criminele elementen binnen de Amerikaanse overheid. Áls hij er al iets mee te maken heeft gehad, want daarvoor ontbreekt nog steeds elk bewijs. Dat beaamt ook de FBI.

Onderzoek en ontdek de ándere feiten over 9/11

Om u op weg te helpen hebben we de belangrijkste websites, documentaires,

Wie zijn wij?

Wij zijn een divers gezelschap van mensen die al een aanzienlijk aantal jaren in de maatschappij meedraaien. Ons maak je niet heel veel meer wijs. Zo weten wij al geruime tijd dat over één van de belangrijkste gebeurtenissen van deze eeuw ons maar wat op de mouw wordt gespeld. De officiële complottheorie over 9/11 voert vreemd genoeg nog steeds de boventoon in de politiek en de reguliere media. Daarbuiten zien we gelukkig een groeiend besef dat die lezing niet deugt.

Een aantal van ons is al sinds 2006 in verschillende verbanden o.a. bezig met het organiseren van bijeenkomsten om de waarheid over 9/11 bij een groot publiek aan het licht te brengen. Maar we willen en moeten verder. Daarom hebben we besloten onze krachten te bundelen in de Stichting 11 September.

We hebben namelijk haast. We gaan duidelijk een nieuwe en blijkbaar definitieve fase in. Onze democratische rechten worden door de huidige regering tot op het bot uitgehold en onze privacy wordt o.a. door de naderende Sleepwet te grabbel gegooid. Alles nog steeds onder het mom van de zogenaamde ‘Strijd tegen Terreur.’ Wat ons betreft moeten daar enkele ferme kanttekeningen bij worden geplaatst. Het is hoog tijd voor een krachtig, kritisch tegengeluid van een grote groep goed geïnformeerde mensen.

Die groep kan alleen ontstaan als er nóg meer mensen zijn die zich actief op de hoogte stellen van de objectieve feiten. Wat wij van u vragen is: ga zelf op onderzoek uit en vorm uw eigen mening. Op onze website hebben wij de belangrijkste boeken, video’s en links naar andere websites verzameld die u hierbij op weg kunnen helpen. Neem niets van ons zonder meer aan. Lees, kijk, denk na, vergelijk, ga met ons in discussie en wees eigenwijs.
Zo zijn we zelf ook begonnen.

Onderzoek, doe mee en/of doneer!

Amsterdam, maart 2018.

Het bestuur van de Stichting 11 September,
George van Houts, theatermaker
Jan van Aken, entrepreneur
Wico Valk, architect

                      

Wij werken samen met verschillende internationale organisaties als Truth Action Project (TAP911)Lawyers Committee for 9-11 Inquiry en Architects & Engineers for 911Truth.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting 11 September wordt gevormd door:

George van Houts (secretaris)
Jan van Aken (penningmeester)
Wico Valk (voorzitter)

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Vlnr.: Wico Valk, George van Houts, Jan van Aken

Bevrijding van Bedrog – 13 mei 2018

Het was een interessante en informatieve dag! 

 

Zondag 13 mei 2018, in de Stadsschouwburg te Utrecht.
Informatief evenement en paneldiscussie over de ándere feiten over 9/11.
Met sprekers uit binnen- en buitenland.

Sprekers:

Prof. Karel van Wolferen
Is een invloedrijke academicus en publicist op het terrein van internationale politiek en economie. In 1989 schreef hij een standaardwerk over Japan, de eerste in een reeks boeken over de economische en politieke structuur van het land. In meer recent werk onderzoekt Van Wolferen ook de rol die Verenigde Staten innemen in de wereld. Van Wolferen was eerder in de jaren zeventig en tachtig correspondent voor het NRC in Azië.

Richard Gage
Oprichter en voorzitter van Architects & Engineers for 911 Truth; (www.ae911truth.org)  Het technisch onmogelijke officiële verhaal – uitkomst van het onderzoek van de Universiteit van Alaska (Engels)

Barbara Honegger
Voormalig Witte Huis beleidsanaliste, internationaal klokkenluider en lid van The Lawyers’ Committee for 9-11 Inquiry in action – the Grand Jury https://lawyerscommitteefor9-11inquiry.org.

Download flyer

 

Steun ons werk en word donateur

Bent u iemand die er, net als wij, alles aan zou willen doen om een grotere groep mensen bewust te maken van een completer beeld over de aanslagen van 9/11?

Sluit je dan bij ons aan. Help ons met het organiseren van bijeenkomsten, help ons met het verspreiden van de 9/11-informatie die mensen wakker zal maken en de aantoonbare onvolkomenheden en onwaarheden in het volle daglicht zal zetten. Stel je pro-actief op en doe mee!

De 9/11-aanslagen houden tot op de dag van vandaag de wereld in hun greep na de beruchte lancering door Bush jr. van de ‘War on Terror’ en door politici die mensen in angst willen brengen en vooral willen houden.

Het resultaat van deze politiek? 

Een killere wereld, waarin we worden meegesleept in een internationale angst-agenda, die ten koste moet gaan van talloze burgerslachtoffers, onze persoonlijke vrijheden én honderden miljarden euro’s en dollars die bij de wapenindustrie belanden.

Ook al zijn deze aanslagen inmiddels bijna 17 jaar geleden, het betekent niet dat wij de onbeantwoorde vragen en onopgeloste raadsels van deze aanslagen maar moeten vergeten. Integendeel, het blijft noodzakelijk om dit verhaal over het voetlicht te blijven brengen. Nu misschien wel meer dan ooit.

Een nieuw, open en eerlijk 9/11-onderzoek zal de werkelijke toedracht aan het licht kunnen brengen en mogelijk de echte daders nog voor het gerecht kunnen krijgen, zo is onze overtuiging. Een nieuwe generatie wacht op onze daadkracht! Voorlichting en eerlijke informatievoorziening zijn daarbij onze essentiële gereedschappen.

Help ons om onze website bekend te maken, draag bij met datgene wat jij kunt doen om deze bewustwordingsgolf te laten voortrollen.

Word begunstiger van de Stichting 11 September.
Wat zijn de voordelen?

* Je krijgt de exclusieve mogelijkheid om reacties te plaatsen op onze blog,
* Gratis toegang tot de jaarlijkse bijeenkomst van de stichting,
Korting op evenementen met sprekers, georganiseerd door de stichting,
* Je ondersteunt een goede zaak en helpt om het netwerk te versterken.

Minimum bedrag: € 25,- per jaar, jaarlijks zelf te vernieuwen.
Extra donaties, hoe klein of groot dan ook, zijn van harte welkom.

Doneren kan via PayPal, Bitcoin, BitcoinCash en bankoverschrijving t.n.v.

Stichting 11 September
Rekeningnummer NL60 INGB 0008417279

Doneren

Betaalmethode selecteren
Log In to Your Account (niet verplicht)

Totaalbedrag: €10,00